บริษัทเอเฮ้าส์บิวเดอร์จำกัด
โทร 042 -346-942, 098-629-4662
  • en
  • th

ผลงานการก่อสร้าง


ผลงานการก่อสร้าง

ผลงานการก่อสร้าง

Perspective คุณเบียร์ เลย


 

บ้านตราด 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

แปลนบ้านตราด 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ


 

บ้านหนองโอน 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

แปลนหนองโอน 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ


 

บ้านช้าง 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

แปลนบ้านช้าง 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ


 

แปลนบ้านดุง ชั้นที่ 1

แปลนบ้านดุง ชั้นที่ 2

แบบบ้านดุง 2 ชั้น


 

แบบบ้านที่หนองสำโรง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แปลนบ้านที่หนองสำโรง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ


 

แบบสำนักงาน บริษัทส่งออกพันธ์พืช อ.กุดจับ 1

แบบสำนักงาน บริษัทส่งออกพันธ์พืช อ.กุดจับ 2

 

แบบสำนักงาน บริษัทส่งออกพันธ์พืช อ.กุดจับ 3

แบบสำนักงาน บริษัทส่งออกพันธ์พืช อ.กุดจับ


แบบบ้าน 1 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี


แบบบ้าน 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จ.หนองบัวลำภู


แบบบ้าน 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ สปป.ลาว


 

แบบบ้าน 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

แบบบ้าน 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู


แบบบ้าน 1 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย


แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ บ้านโพธิ์ตาก จ.หนองคาย


แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี


แบบบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี


บ้านเดี่ยว 1 ชั้น 2ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ซ.รจนา อุดรธานี